TÀI LIỆU GIỚI THIỆU BỘ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Công văn số 2242/UBND-KGVX, ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai, sử dụng các giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phòng giáo dục và Đào tạo giới thiệu “Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” của Bộ Thông tin-Truyền thông.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *