Hưởng ứng “Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc”

🌾🌾🌾 Sáng ngày 15/4/2021 Liên đội THCS Đắk Búk So phối hợp với Thư viện tỉnh Đắk Nông tổ chức Hưởng ứng “Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc”
🌻🌻🌻Như chúng ta đã biết, Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới, thông qua sách, tất cả các tri thức, vốn hiểu biết, thế giới tinh thần, tình cảm của con người được bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị. Từ đó sách góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người và thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội. Sách cũng góp phần kiến tạo những thế hệ măng non giàu trí tuệ và lòng nhân ái, giúp cho đất nước, quê hương giàu mạnh hơn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *