Hướng dẫn tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 24/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3953/UBND-KGVX v/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện ngay một số nội dung và biện pháp về công tác phòng, chống dịch. Theo đó, nội dung quan trọng theo yêu cầu của UBND tỉnh là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên mọi phương tiện thông tin với nhiều hình thức để Nhân dân hiểu rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thường xuyên tuyên truyền, thông tin về những mô hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch để nhắc nhở, răn đe việc không chấp hành trong phòng, chống dịch bệnh, kêu gọi người dân luôn đề cao cảnh giác, không lơ là chủ quan, phải chủ động phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh, chung sức đồng lòng, đoàn kết tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, tự giác chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch, nỗ lực cao nhất cùng cấp ủy đảng, chính quyền quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiểu rõ một số quy định pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao ý thức tự giác chấp hành và giúp cán bộ, công chức, viên chức, người đang thi hành công vụ áp dụng pháp luật một cách chính xác, kịp thời, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng và cả nước nói chung, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống phát thanh – truyền hình, truyền thanh ở cơ sở, loa di động. Có thể biên soạn, in ấn, nhân bản nội dung quy định pháp luật có liên quan để cấp phát cho người dân. Đặc biệt, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, cán bộ thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố… áp dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như: zalo, facebook… để chuyển tải thông tin liên quan theo hướng dẫn tại Công văn này đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh….

Tải tại đây CV 867

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.